Produkty a službyKontaktujte nás

SYSTECOM s.r.o.
Dukelských hrdinov 42
960 01 Zvolen
Tel.: +421 (45) 5401 618
Fax: +421 (45) 5401 619
Helpdesk: +421 903 265 325
E-mail: info@systecom.sk
» Riešenia VoIP
4.jpg

Komunikujte lacnejšie


Efektivita firmy spočíva aj v jej schopnosti minimalizovať zbytočné výdavky. Dobrá logistika informačných systémov a správna implementácia informačných technológií môžu výrazne ovplyvniť hospodársky výsledok vašej firmy. Optimalizácia telefónnych sietí je jedným z logických a rozumných krokov smerom k zníženiu nákladov a k zvýšeniu vašej flexibility nezávisle na tom, kde vo svete sa práve nachádzate.


Systecom, s.r.o ponúka moderné VoIP riešenia výrazne znižujúce vaše telefónne náklady. Okrem zníženia výdavkov na telefonovanie prináša táto moderná technológia aj ďalšie výhody.


Umožňuje vám byť online kdekoľvek na svete, zabezpečuje kompletnú migráciu z analógovej ústredne a komplexnú funkcionalitu (parkovanie hovorov, konferenčné hovory, hlasová schránka, blacklisty, zasielanie SMS správ, budovanie call centier a množstvo ďalších).

Váš spoľahlivý partner pre IT systémy


Spoločnosť SYSTECOM s.r.o stojí na princípoch komplexného zákazníckeho prístupu, otvorenej komunikácii a rýchlom riešení potrieb naších partnerov. Sme partnerom lídrov vo svete IT. Nám zase dôverujú popredné slovenské spoločnosti...

Rozumieme informačným technológiám

Systecom, s.r.o ponúka realizáciu inteligentných infraštruktúrnych projektov a intuitívne systémové riešenia postavené na dokonalom softwarovom a hardwarovom prevedení. Poskytujeme kompletnú starostlivosť od konzultácií a pomoci pri rozhodovaní a zavádzaní rozvojových aktivít v oblasti IT, definovania stratégie, výberu vhodných riešení, projektového riadenia, školení až po samotnú prevádzku a outsourcing.

Naši partneri

Spoločnosť je už dlhodobo silným hráčom na poli informačných technológií. Naše aktivity zacieľujeme predovšetkým na malé a stredné firmy. Poznáme náročnosť, želania a predstavy našich klientov a preto spolupracujeme s tými najlepšími partnermi na trhu.